گردهمایی آژانس های گردشگری اصفهان، به میزبانی ترکیش ایرلاین و کیهان گشت با توجه به افزایش پروازهای استانبول از مقصد اصفهان به پنج پرواز در هفته برگزار گردید.