اولین شماره فصلنامه داخلی هلدینگ بزرگ کیمیا به مدیر مسئولی مهندس علی خیراللهی و سردبیری ابراهیم کفعمی و با یاری و همراهی خانواده ارزش آفرین کیمیا منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

  • یک گفتگوی کوتاه و صمیمی با مهندس علی خیراللهی
  • آشنایی با ERP و فرآیند پیاده سازی آن در مجموعه شرکت های کیمیا
  • گزارشی از مزرعه پرورش شترمرغ ققنوس
  • سفر به مسکو (شهر عسرت و عشرت)
  • و …

فصلنامه کیمیا از تمامی دوستان و خوانندگان گرامی مطلب، نوشتار و مقاله می پذیرد.