عصر امروز ، دوشنبه 8دیماه1399 ، سردار فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان و هیأت همراه ایشان با ورود به مجموعه گروه شرکت های کیمیا ، ضمن بازدید از بخش های مختلف هلدینگ و آشنایی با مدیران و پرسنل مجموعه کیمیا، در دیدار دو ساعته با مهندس خیراللهی مدیرعامل گروه شرکت های کیمیا و مدیران این مجموعه به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل، مشکلات و موانع پیرامون تولید و توسعه اقتصادی پرداختند.

در ابتدای این دیدار، مهندس خیراللهی ضمن خوش آمد گویی به سردار فداء ، به معرفی هلدینگ کیمیا و شرکت های تابعه آن پرداختند. سپس با تاکید بر جایگاه ویژه حوزه معدن و فعالیت های معدنی در امر توسعه و مشکلات پیشِ روی این حوزه، اظهار امیدواری نمودند که با عنایت ویژه ای که مقام معظم رهبری به این حوزه دارند بتوان جایگاه معدن را در فعالیت های تولیدی و اقتصادی ارتقاء بخشید. مدیرعامل هلدینگ کیمیا با اشاره به اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم بیش از 1200 نفر در مجموعه کیمیا، یکی از دغدغه های اساسی خود و مجموعه شان را کمک به امر تولید و اشتغالزایی در کشور عنوان نمودند.

مهندس کشایی، قائم مقام مجموعه کیمیا نیز ضمن تاکید بر آمادگی گروه شرکت های کیمیا بر همکاری متقابل با سپاه صاحب الزمان (عج) در زمینه های مختلف ، بر لزوم توجه به فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی تاکید ویژه نمودند و یکی از مهمترین وظایف هر نهاد اقتصادی، تولیدی را تعهد و مسئولیت اجتماعی دانستند، که این وظیفه و تعهد نسبت به ذینفعان است که مهمترین ذینفع فعالیت های اقتصادی جامعه و افراد جامعه هستند.

سردار فدا نیز در اظهارات خود با بیان اینکه سپاه صاحب الزمان (عج) اصفهان اقدام به تشکیل و راه اندازی هیآت اندیشه ورز با کمیته های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و … نموده است ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل و مدیران و پرسنل گروه شرکت های کیمیا در راستای توسعه بخشی و کمک به اقتصاد کشور، مهمترین عامل در امر توسعه اقتصادی را توجه ویژه به جوانان و جوانگرایی و استفاده از ظرفیت بالقوه این قشر از جامعه دانسته  وعنوان کردند یکی از عوامل موفقیت مجموعه کیمیا نیز توجه به این موضوع و همچنین حضور همه جانبه مدیرعامل و مدیران مجموعه در همه صحنه های تحت پوشش مجموعه از جمله معدن های مختلف و دغدغه مندی ارزشمند مدیران آن مجموعه نسبت به حقوق کارکنان و نسبت به مسئولیت های اجتماعی بوده است.

این دیدار با اهدای لوح تقدیر از طرف فرمانده سپاه صاحب الزمان(عج) اصفهان به پاس قدردانی از زحمات و تلاش های مدیرعامل و کارکنان هلدینگ کیمیا در راستای توسعه اقتصادی کشور سرافراز ایران پایان یافت.