به گزارش روابط عمومی هلدینگ کیمیا؛ از روز دوشنبه ۲۱مهرماه بمدت سه روز به جهت ارتقا دانش پرسنل مشغول به فعالیت در مجتمع صنعتی معدنی سراب ، دوره آموزشی برق پایه ماشین آلات برگزار گردید.

این دوره که توسط معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی هلدینگ کیمیا با همکاری مدیر پشتیبانی مجتمع معدن برگزار شده است، بمدت 24 ساعت و مختص پرسنل واحد تعمیرات و برق مجموعه در سالن جلسات ساختمان اداری معدن برگزار گردید.

تربیت افراد جهت درک مفاهیم و اصول پایه ای سیستمهای کنترل الکتریکی و نیز توانایی کار با تابلوهای تغذیه و فرمان و کنترل سیستم با نگرش بر توانمندسازی حرفه ای – مهارتی بخشی از اهداف و سرفصل های دوره آموزشی مذکور بوده است.