دوشنبه مورخ یازدهم اسفندماه نود و نه مسابقات فوتبال در بین کارکنان مرد هلدینگ کیمیا برگزار گردید که در نهایت تیم های بترتیب تیم های کیمیا، نگین، ققنوس و طاووس حائز رتبه شدند.