این گردهمایی امروز سوم مهرماه هزاروچهارصد و در محل هتل اسپیناس تهران با میزبانی شرکت گل گهر با حضور نماینده هلدینگ کیمیا (معاون سرمایه انسانی و تعالی سازمانی) چادرملو ، سنگان ، صبا نور ، سنگ آهن مرکزی بافق ،گسترش صنایع و معادن ماهان و سایر شرکت های معدنی برگزار شد و به ارائه نظرات خود پرداختند.

در این جلسه آقای مهندس عسگرزاده، دبیرکل انجمن و آقای دکتر نماینده ؛ مدیرکل آموزشگاه های آزاد سازمان فنی و حرفه ای کشور، آقای دکتر حسینی ؛ مدیر آموزش سازمان نظام مهندسی معدن و آقای دکتر اصغری ؛ مدیر مرکزآموزشی و پژوهشی یونیدرو سخنرانی کردند.

آقای دکتر نیک نشان ، ضمن معرفی هلدینگ کیمیا سپهر آذرخش و کیمیا معادن ، نگرش حل مساله را به مباحث آموزشی در اولویت دانست و بهره مندی از تجارب شرکت های باسابقه معدنی را در قالب انجمن سنگ آهن و ایجاد مدیریت دانش را ضروری دانست.