به گزارش روابط عمومی هلدینگ کیمیا; اولین همایش ملی پویش اشتغال در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، با حضور آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، آقای حاجی دلیگانی عضو هیئت رئییسه مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر بابک نگاهداری سرپرست مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی، روسای استان های دانشگاه آزاد اسلامی و هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید.

در این همایش ملی که با هدف معرفی طرح پویش و اشتغال برگزار گردید، از آقای مهندس علی خیراللهی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی معدنی کیمیا سپهر آذرخش به عنوان کارآفرین نمونه و یکی از حامیان مهم این طرح ملی تقدیر به عمل آمد.