سیزدهم مردادماه، سالروز تاسیس شرکت زمین کاوان کیمیا پردیس مهر گرامی باد.