در این جلسه معاونین هلدینگ کیمیا ضمن ارائه گزارش ها، برنامه ها و نقطه نظرات خود در رابطه با امور اجرایی و مباحث شرکت ها بر استفاده از تمامی ظرفیت ها در جهت رفع مشکلات و رسیدن به اهداف و بودجه تنفیذ شده در شرکت های گروه تاکید و در این زمینه راهکارها و توضیحات لازم را ارائه نمودند .

در ادامه نیز مدیران عامل شرکت ها گزارشی از روند مسائل حوزه کاری خود به جلسه ارائه نمودند و در نهایت مهندس علی خیراللهی ، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ کیمیا روند فعالیت شرکت ها را امید بخش ارزیابی نمود و خاطر نشان کرد که فعالیت های شرکت ها می بایست ثمر بخش تر و افزایشی باشد و شعار جسارت، ایستادگی و مسئولیت پذیری در شرکت ها و بخش های مختلف هلدینگ نمود عینی پیدا کند.