در این نشست که به میزبانی هلدینگ کیمیا برگزار شد بر استفاده از ظرفیت های علمی دانشگاه اصفهان به همراه دانش مجموعه کیمیا تاکید شد .

همکاری دانشگاه اصفهان و هلدینگ کیمیا در زمینه های صنعتی ؛ گردشگری و کشت و صنعت در آینده ی نزدیک نوید بخش ایده هایی نو در این بخش ها خواهد بود.