به مناسبت روز درختکاری ، در مجتمع کشت و صنعت ققنوس با حضور مسئولان استانی و منطقه در محوطه این مزرعه پرورش شترمرغ، درخت کاشته شد.
.
جناب آقای مهندس مرادمند مدیرکل جهاد کشاورزی استان اصفهان، یک اصله درخت مثمر بادام و آقای مهندس حججی فرماندار تیران، یک اصله درخت زیتون غرس کردند.