به‌رسم امانت‌داری از آئین گذشتگان در کاشتن نهال، مراسم روز درختکاری همچون سالهای گذشته، با کاشت نهال در محوطه مجتمع معدنی سراب با حضور مدیران و پرسنل برگزار گردید.