امروز و همزمان با سالروز تأسیس شرکت کیمیا معادن سپاهان و با حضور معاون منابع انسانی و پشتیبانی هلدینگ کیمیا تجلیل از مدیرعامل و پرسنل شرکت کیمیا معادن سپاهان صورت گرفت.
روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ کیمیا این روز را به مدیرعامل و پرسنل شرکت کیمیا معادن سپاهان تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و پیشرفت روزافزون دارد.