با رایزنی ها و پیگیری های مدیرعامل گروه شرکتهای کیمیا و امضای توافق نامه با خطوط هوایی ترکیش ایر و نمایندگی آن شرکت هواپیمایی در ایران، پروازهای ترکیش ایر از اصفهان به مقصد استانبول از سر گرفته شد. پرواز ترکیش ایر از اصفهان به مقصد استانبول با عاملیت آژانس مسافرتی و جهانگردی طاووس گشت اصفهان از اول بهمن ماه سال جاری در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته دایر می باشد.