در راستای تعاملات و همکاری های ایجاد شده مابین هلدینگ کیمیا و دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، یکی از مسائل مطرح شده و مورد بررسی ، طرح تاسیس کلینیک روانشناسی و مشاوره می باشد. به همین منظور جلسه ای با حضور آقای دکتر قدوسی ، معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اصفهان و قائم مقام، معاونین و مدیران هلدینگ کیمیا پیرامون بررسی مسائل موجود در ارتباط با تاسیس کلینیک روانشناسی برگزار گردید.