شرکت فولاد کاوان حامي ايرانيان

 درباره فولادکاوان حامي ايرانيان

شرکت فولادکاوان حامی ایرانیان در سال 1397 با هدف احداث کارخانه گندله  سازی در استان کردستان و در شهرک صنعتی حسن آباد یاسوکند شهرستان بیجار و در فاصله حدود 130 کیلومتری از شهر زنجان تاسیس گردید و درسال 1399 مجوز ظرفیت احداث واحد از 600 هزارتن در سال به 800 هزارتن درسال افزایش یافت. جهت احداث کارخانه، زمینی به مساحت 15 هکتار در شهرک صنعتی حسن آباد در سال 1399 خریداری گردید. مراحل انعقاد قرارداد احداث کارخانه از اواسط سال 1400 شروع گردید و پیمانکار مربوطه که متشکل از کنسرسیوم شرکتهای ایرانی و خارجی می باشد نیز انتخاب و قرارداد جهت اجراء ابلاغ و عملیات اجرائی آن آغاز شده است. در اوایل سال 1401 بخشی از سهام شرکت فولاد کاوان حامی ایرانیان به شرکت فولادمبارکه واگذار شده است تا از طریق این مشارکت توانایی افزایش توسعه های آینده و احداث خطوط جدید کنسانتره و گندله سازی و… در منطقه ایجاد گردد و استان کردستان به یکی از قطب های تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع فولا کشور تبدیل گردید.زیرساخت های لازم جهت اجرای پروژه از قبیل: برق دوران ساخت و دوران بهره برداری- سیستم های مخابراتی- حصارکشی زمین کارخانه و… نیز باهمکاری شرکت شهرک های صنعتی منطقه و استانداری کردستان در دست اقدام است.

… About Foolad Kavan Company 

Foladakavan Hami Iranian Company was luanched in 2017 with the aim of building a pellet factory in Kurdistan province and in Hasan Abad Yasukand industrial town of Bijar city and about 130 km from Zanjan city. And in 2019, the permission to build the unit increased from 600,000 to 800,000 tons per year. In order to build the factory, a land of 15 hectares was purchased in Hassan Abad Industrial Town in 2019. The stages of concluding the contract for the construction of the factory started in the middle of 2021, and the relevant contractor, which consists of a consortium of Iranian and foreign companies, has also been selected and the contract for the execution of notification and its executive operations has begun. In the beginning of 2022, a part of the shares of the Foolad Kavan steel company was transferred to the Foolad Mubarakeh  company, so that through this partnership, the ability to increase the future development and build new concentrate and pellet production lines accure in the region, and Kurdistan province became one of the The supply poles of the raw materials needed by the Foolad industries of the country. The necessary infrastructure for the implementation of the project, such as: electricity during construction and operation, telecommunication systems, fencing of the factory land, etc., is also being implemented in cooperation with the regional industrial estates company and the Kurdistan Governorate

دفتر مرکزی :

اصفهان، حدفاصل میدان ارتش و حکیم نظامی

کوچه 26 – ساختمان کیمیا

تلفن تماس :

36200813-15 -031