۱-    ضد عفونی نمودن دست قبل از ورود به جلسات الزامی است.

۲-    استفاده از ماسک در جلسات الزامی است.

۳-    لازم است برگزاری جلسات به طریقی برنامه ریزی شود که تعداد آن به حداقل برسد.

۴-    رعایت فاصله اجتماعی در جلسات الزامی است.

۵-    بهتر است  جلسات با حضور حداقلی کارکنان برگزار شود.

۶-    پذیرایی در جلسات صرفا در حد توزیع آب، چایی یا شربت در لیوان های مقوایی یکبار مصرف خواهد بود و توزیع کیک، شیرینی، میوه و … ممنوع است.

۷-    در صورت امکان نسبت به برگزاری جلسات از طریق مجازی اقدام شود.