به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در ساختمان مرکزی هلدینگ کیمیا مسابقه دارت با دست مخالف برگزار گردید.
در این مسابقه که با حضور هشت تیم از شرکت ها و واحدهای مختلف و تعداد 24 نفر از پرسنل برگزار شد، سه تیم حائز رتبه برتر شدند.
این مسابقه با رعایت کامل پرتوکل های بهداشتی برگزار شد و با اعلام زمان بندی برای هریک از تیم ها از تجمع جلوگیری بعمل آمد و همچنین پس از هربار استفاده از پرتابه ها، با دقت ضدعفونی گردید.
در نهایت تیم کیمیا رتبه اول – تیم شاهین رتبه دوم – تیم سپاهان رتبه سوم را کسب نمودند.
.
لازم به توضیح است؛ در جنگ باری انگلیس (1455 تا 1485) تفریح سربازان این بود که با تیروکمان هدفی را نشانه رفته وتوانایی خود را محک می زدند.
قبل از جنگ بارا، جنگ معروف صدساله انگلیس که به خاطر آن ملت انگلیس بسیار خوی جنگجویی داشتند و تیراندازی با تیروکمان یکی از معروف ترین تفریحات آنها در مواقع بیکاری بود.
بالاخره زمان Morning date فرا رسید و آرامش در انگلیس بتدریج حاکم شد.
تیرها را کوتاه کرده وبدون استفاده از کمان و فقط با استفاده از دست، هدف گیری کرده و پرتاب می کردند.
این طور که گفته می شود اول فقط مشک های آب را هدف قرار داده بودند.
ولی بعدها تکه ای پوست را به درخت چسباندند وروی آن زدند ودر سال 1869 شخصی بنام بریان کامرین آن هدف را امتیاز بندی کرد وچیزی شبیه به دارت امروزی شد.