از پنجم تا هشتم تیرماه 1401 با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست ج.ا.ایران نمایشگاه توانمندی های صادراتی شرکت های کوچک و متوسط با حضور شرکت کانی فراوران بن فن از شرکت های دانش بنیان در زنجان و تولید کننده ابرسازه های فراواری سنگ برگزار شد.