به مناسبت گرامیداشت اول خردادماه و آغاز هفته معدن، از زحمات مدیران معدنی هلدینگ کیمیا، تقدیر به عمل آمد.