سامانه دعوت به همکاری

مراحل ثبت نام:

برای ثبت نام نیاز به یک آدرس پست الکترونیک معتبر دارید که لینک ثبت نام به آن ارسال خواهد شد و با کلیک روی لینک ثبت نام از داخل پست الکترونیک خود می توانید مراحل ثبت نام را شروع فرمایید.

پست الکترونیک منحصر به فرداست و یا به عبارت دیگر با هر آدرس پست الکترونیک فقط یک بار امکان ثبت نام وجود دارد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

  • فایل اسکن شده عکس پرسنلی 3*4 ( عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)
  • فایل اسکن شده کارت ملی

 نکات بسیار مهم :

  • هر متقاضی تنها یک بار امکان ثبت نام در سامانه دعوت به همکاری را دارا می باشد .
  • لطفا تلفن همراه معتبر در سامانه وارد نمایید چرا که در صورت پذیرش دعوتنامه شما از طریق پیامک و پست الکترونیک ارسال خواهد شد .
  • در پایان ثبت نام به شما یک کد رهگیری داده می شود.لطفا آن کد را یادداشت نموده و نزد خود نگه دارید .
  • از آنجایی که عدم آگاهی از شرایط ثبت نام و یا مدارک مورد نیاز ممکن است مانع از تکمیل ثبت نام شود لطفا تایید فرمایید را بدقت مطالعه نموده و آماده شروع ثبت نام هستید .