نزدیک به یک سال است که کارشناسان آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان، جهت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO17025 در تلاش هستند که هم اکنون پیاده سازی و مستند سازی فرم ها صورت گرفته و با حضور مهندسین پژوهشکده استاندارد و تحقیقات صنعتی، ارزیابی های سیستمی و کیفیتی به مرحله نهایی خود رسیده.
گفتنی است؛ با کسب این مدرک و تاییده آن، اعتبار گزارش دهی آزمایشگاه کیمیا معادن سپاهان افزایش پیدا خواهد کرد.
در بخش دوم این ارزیابی ها که ویژه ارزیابی فنی می باشد بصورت غیرحضوری برگزار شده است که بزودی نتایج آن منتشر خواهد شد.

لازم به توضیح است که این آزمایشگاه توانسته است، آزمون (p.t) یا مهارت شغلی را با کسب بالاترین نمره ( excellent ) در سال گذشته پشت سر بگذارد.