تشکیلات کلی هلدینگ کیمیا

اعضاء هیئت مدیره

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: مهندس علی خیراللهی

  • نایب رئیس هیئت مدیره :مهندس فرزاد ارزانی

  • کیمیا معادن سپاهان به نمایندگی مهندس علی یزدانی

  • طاووس گشت اصفهان به نمایندگی فرزانه جلودار

  • فولاد کاوان حامی ایرانیان به نمایندگی از عباس حاجی عرب

نام شرکت های تابعه هلدینگ و مدیران عامل

نام شرکت

نام مدیرعامل

کیمیا معادن سپاهان

مسعود الوانی

زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

محمد امین روانفر

نگین سنک کویر

محمود کریمی

سینا سنگ سپاهان

مهدی خیراللهی

خدمات مسافرتی نیک نام

مصطفی سروی

کانی فراوران بن فن

ابوالفضل مصطفایی

فولاد کاوان حامی ایرانیان

فرزاد ارزانی بیرگانی

اسپادانا پرواز ایرانیان

ابراهیم اهری

طاووس گشت اصفهان

آزاده مریخی پور

کیهان گشت سپاهان

 

مجتمع کشت و صنعت ققنوس

آرش صادقی

رهپویان کیمیا سپهر