تشکیلات کلی هلدینگ کیمیا

اعضاء هیئت مدیره

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: مهندس علی خیراللهی

  • نایب رئیس هیئت مدیره : خانم افسانه خادم المحی

  • کیمیا معادن سپاهان به نمایندگی مهندس مسعود الوانی

  • طاووس گشت اصفهان به نمایندگی از مهندس حسین کشایی

  • فولاد کاوان حامی ایرانیان به نمایندگی از عباس حاجی عرب

نام شرکت های تابعه هلدینگ و مدیران عامل

نام شرکت

نام مدیرعامل

کیمیا معادن سپاهان

مسعود الوانی

زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

امیرمسعود قزوینی زاده

نگین سنک کویر

محمود کریمی

سینا سنگ سپاهان

مهدی خیراللهی

خدمات مسافرتی نیک نام

مصطفی سروی

کانی فراوران بن فن

ابوالفضل مصطفایی

فولاد کاوان حامی ایرانیان

خانم فرزانه جلودار

صنایع فولاد کردستان

محمد رضا احمدی

طاووس گشت اصفهان

خانم آزاده مریخی پور

کیهان گشت سپاهان

حسین هاشمی نژاد

مجتمع کشت و صنعت ققنوس

محمدرضا طالبیان

کیمیا فولاد کویر

حسین کشایی