اعضاء هیئت مدیره

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: مهندس علی خیراللهی

  • نایب رئیس هیئت مدیره :مهندس فرزاد ارزانی

  • کیمیا معادن سپاهان به نمایندگی مهندس فرزاد ارزانی

  • عضو هیئت مدیره: سرکار خانم فرزانه جلودار

  • زمین کاوان کیمیا پردیس به نمایندگی از محسن احمدی

نام شرکت های تابعه هلدینگ و مدیران عامل

 

نام شرکت

نام مدیرعامل

کیمیا معادن سپاهان

محسن احمدی

زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

زهره نقدی

نگین سنک کویر

محمود کریمی

سینا سنگ سپاهان

مهدی خیراللهی

کانی فراوران بن فن

 عبید فدایی

فولاد کاوان حامی ایرانیان

فرزاد ارزانی بیرگانی

اسپادانا پرواز ایرانیان

ابراهیم اهری

طاووس گشت اصفهان

آزاده مریخی پور

کیهان گشت سپاهان

 0

مجتمع کشت و صنعت ققنوس

احمدرضا اسماعیلی

رهپویان کیمیا سپهر

 مهدی شریعت منش