تشکیلات کلی هلدینگ کیمیا

اعضاء هیئت مدیره

  • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل: مهندس علی خیراللهی

  • نایب رئیس هیئت مدیره :مهندس فرزاد ارزانی

  • کیمیا معادن سپاهان به نمایندگی مهندس فرزاد ارزانی

  • طاووس گشت اصفهان به نمایندگی عباس حاجی عرب

  • زمین کاوان کیمیا پردیس به نمایندگی از محسن احمدی

نام شرکت های تابعه هلدینگ و مدیران عامل

نام شرکت

نام مدیرعامل

کیمیا معادن سپاهان

محسن الوانی

زمین کاوان کیمیا پردیس مهر

بهرام خدادوستان

نگین سنک کویر

محمود کریمی

سینا سنگ سپاهان

مهدی خیراللهی

خدمات مسافرتی نیک نام

مصطفی سروی

کانی فراوران بن فن

ابوالفضل مصطفایی

فولاد کاوان حامی ایرانیان

فرزاد ارزانی بیرگانی

اسپادانا پرواز ایرانیان

ابراهیم اهری

طاووس گشت اصفهان

آزاده مریخی پور

کیهان گشت سپاهان

 

مجتمع کشت و صنعت ققنوس

احمدرضا اسماعیلی

رهپویان کیمیا سپهر

 محسن همت