کارگاه آموزشی نرم افزار حضور و غیاب کسرا با حضور جمعی از پرسنل و مدیران شرکت کیمیا معادن سپاهان برگزار شد. این کارگاه در شانزدهم آذرماه در سالن جلسات معدن سراب با بررسی قسمت های مختلف نرم افزار حضور و غیاب کسرا برگزار گردید.
در این کارگاه کارشناسان به معرفی و بررسی بخش های مختلف نرم افزار حضور و غیاب و تردد پرداختند و شرکت کنندگان سوالات خود را در این حوزه مطرح کردند.