گردهمایی ماهیانه مدیران روابط عمومی شرکت های عضو اتاق بازرگانی استان اصفهان به میزبانی شرکت ظریف مصور برگزار شد.

در این گردهمایی مدیران روابط عمومی ها به مسائل مشترک و پیش رو شرکت ها و برنامه های آینده باشگاه روابط عمومی ها پرداختند. مدیر روابط عمومی هلدینگ کیمیا نیز به نمایندگی از این بنگاه اقتصادی بزرگ در این جلسه حضور داشته و به بیان دیدگاه پرداخته است.