به مناسبت دهه کرامت و در آستانه روز صنعت و معدن مسابقات ورزشی در مجتمع معدنی سراب (شرکت کیمیا معادن سپاهان) و کانی فراوران بن فن برگزار گردید.
در این مسابقه که با استقبال مدیران، کارشناسان و معدنکاران (شرکت کیمیا معادن سپاهان) در سه بخش : آمادگی جسمانی، شطرنج و دارت برگزار شد، پرسنل زیر حائز رتبه برتر شدند:

مسابقه شطرنج:
نفر اول: نعمت رئیسی
نفر دوم: علی امامی
نفر سوم: فرشاد رستمی

مسابقه دارت:
نفر اول: پوریا محمدی
نفر دوم: رسول حبیبی
نفر سوم: وحید عبادی

مسابقه آمادگی جسمانی:
نفر اول: قربان مقدم
نفر دوم: مسعود عابدینی
نفر سوم: رسول حبیبی

در شرکت کانی فراوران بن فن، مسابقه دارت برگزار شد که با استقبال مدیران، کارشناسان و پرسنل در دو بخش : پرسنل ادارای و پرسنل کارگری، پرسنل زیر حائز رتبه برتر شدند:

مسابقه اداری پرسنل اداری:
نفر اول : حسین مختاری
نفر دوم: مهندس مصطفایی
نفر سوم: مصطفی مصطفوی

مسابقه اداری پرسنل کارگاه:
نفر اول : جبرائیل عباسی
نفر دوم: پرویز مهاجری
نفر سوم: مراد علی بیگی