درباره ی اسپادانا پرواز 

 شرکت اسپادانا پرواز ایرانیان از سال 1400 به مجموعه هلدینگ کیمیا پیوست. این شرکت با دارا   بودن سوابق اجرائی از سال 1395 در زمینه ی برگزاری دوره های آموزش خلبانی، بازرگانی و تربیت  خلبان هواپیمای مسافربری برای صنعت هوانوردی کشور در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی   اصفهان تشکیل شده است. در طول فعالیت خود بیش از 6000 ساعت دوره ی تئوری و  2000ساعت آموزش علمی پرواز با همکاری اساتید مرکز آموزش علوم فنون هوایی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برگزار کرده است. با پیوستن این شرکت در شهریور ماه 1400 به مجموعه هلدینگ کیمیا و تغییر سیاست های اجرائی شرکت، فعالیت از آموزش خلبانی به سمت حمل و نقل هوایی تغییر کرد.

 

…About Spadana Parvaz

Since 2021, Spadana Iranian Flight has joined Kimia Holding Group. This company, having operational records since 2015, has been established in Shahid Beheshti International Airport of Isfahan in the field of conducting pilot training, commercial and passenger plane pilot training courses for the country’s aviation industry. During its activity, it has held more than 6000 hours of theory courses and 2000 hours of scientific flight training in cooperation with the professors of the Aviation Science Training Center, Iran Airports and Air Navigation Company. With the joining of this company to the Kimia Holding Group in September 2021 and the change of the company’s executive policies, the activity changed from pilot training to air transportation