پرواز از دیر باز رویای هر انسان بلند پروازی بوده است، رویایی که همراه با حسرت و امید و آرزو در نیم قرن پیش به واقعیت پیوست.
اسپادانا پرواز ایرانیان با تجربه و سابقه طولانی در تربیت و آموزش خلبانان فعال این مرزوبوم دارد و در جهت جابه جایی مسافر، افتخار دارد با ارزش گذاری و معرفی این شاخه ی فراموش شده در صنعت هواپیمایی کشور قدم بردارد.

لذا این مجموعه که تاکنون فعالیت های متنوعی در زمینه ی فرودگاهی کشور انجام داده است، با شناخت خلاء در این زمینه تلاش می کند که خدمات جدید و جذابی اعم از پروازهای آموزشی، تفریحی و تاکسی های هوایی برای مقاصد بدون مسیر پروازی را به عرصه ظهور بیاورد.