چین؛ عامل اصلی افت تجارت روی در سالی که گذشت!

  

روند تجارت شمش روی طی بازه سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، سالانه به‌ طور متوسط ۷ درصد کاهش داشته و تجارت پنج میلیون تنی در سال ۲۰۱۸، به میزان چهار میلیون تن در سال ۲۰۲۲ رسیده است.از دلایل این کاهش می‌توان جنگ تجاری ایالات متحده و چین و گسترش کرونا در جهان را برشمرد. کره جنوبی با سهمی معادل ۱۲ درصد، رتبه اول صادرکنندگان شمش روی را به خود اختصاص داده است. همچنین ایالات متحده حدود ۱۴ درصد از واردات جهانی روی را در دست داشته و بدین صورت بزرگ‌ترین واردکننده این فلز در جهان به‌ شمار می‌رود. 

از بین پنج کشور برتر صادرکننده شمش روی، هلند کمترین سهم را دارد اما در عین حال از سال ۲۰۱۸، با افزایش صادرات مواجه شده است. سال ۲۰۲۲، صادرات کانادا در حدود ۱۷۵ هزار تن در قیاس با سال ۲۰۱۸ کاهش‌ داشته است.شایان‌ ذکر است که دو کشور استرالیا و بلژیک که در جایگاه دوم صادرات جهانی قرار دارند، در سال ۲۰۲۲ کاهش قابل‌ توجهی را تجربه کردند که این مسئله نیز موجب شده است تا در دو سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، کشور استرالیا با صادراتی کمتر از هلند مواجه شود. 

در سال ۲۰۱۸، چین در صدر وارد کنندگان شمش روی قرار داشته و از سال ۲۰۱۸ به بعد کاهش واردات چین موجب شده است که آمریکا جایگاه چین را در دست بگیرد و رتبه اول واردات این فلز در جهان به آمریکا اختصاص پیدا کند؛ به‌ طوری که ۱۴ درصد از واردات این فلز توسط ایالات متحده انجام شود. چین نیز با اختلاف اندک و سهم ۱۳ درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد. در سال ۲۰۲۲، واردات شمش روی چین کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است؛ به‌ طوری که با افتی حدود ۴۶ درصد از مقدار ۵۱۹ هزار تن، به مقداری معادل ۱۴۲ هزار تن رسیده است. دلیل اصلی این کاهش غیرمنتظره نیز همان‌ طور که پیش‌تر ذکر شد، به گسترش کرونا و کاهش ترخیص کالا از بنادر چین در مقاطعی از سال ۲۰۲۲ مربوط است.

کشورهای آلمان، هلند و ترکیه به‌ ترتیب با سهم ۸ درصد، ۶ درصد و ۵ درصد، رتبه‌های سوم تا پنجم واردات شمش روی در جهان را به خود اختصاص داده‌اند. واردات کشور آلمان روند تقریبا ثابتی در طی این ۵ سال داشته است. همچنین واردات در ترکیه و هلند در  این پنج سال، با افزایشی حدود ۱۰۰ هزار تن مواجه شده‌ است.