پایین ترین قیمت روی را خواهیم دید؟ 

قیمت روی در صورت افزایش مازاد تولید تا سال ۲۰۲۵، به دو هزار دلار در هر تن خواهد رسید.تحلیلگران بر این باورند که قیمت روی تصفیه‌شده تا سال ۲۰۲۵ روند نزولی داشته باشد زیرا رشد ضعیف تقاضا با افزایش تولید مطابقت نداشت. تقاضا برای روی در سال‌های آینده نسبتا ضعیف خواهد بود؛ در حالی که استخراج روی و تولید پالایش‌ شده همچنان در حال رشد است.قیمت روی در بورس فلزات لندن ممکن است امسال از سه هزار و ۴۴۲ دلار در هر تن سال ۲۰۲۲، به سه هزار و ۵۰ دلار در هر تن کاهش یابد. همچنین قیمت آن احتمالا به دو هزار و ۵۲۵ دلار در سال ۲۰۲۴ و دو هزار دلار در سال ۲۰۲۵ کاهش خواهد یافت.

نتظار می‌رود که تولید روی تصفیه‌شده جهانی در پنج سال آینده، تقریبا ۱.۳ میلیون تن افزایش یابد. همچنین انتظار می‌رود تقاضای روی تصفیه‌شده در سطح جهان در سال جاری، ۲.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد که از کاهش شدید ۴.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ به دلیل بهبود در چین و اروپا تغییر کرده است اما برای رشد ۳.۴ درصدی عرضه کافی نیست.