امید فولاد مبارکه به هرمزگان است!

 

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در بازدید از طرح‌های توسعه‌ای فولاد هرمزگان گفت: شرکت فولاد هرمزگان به عنوان بزرگ‌ترین شرکت زیرمجموعه فولاد مبارکه، با رکوردشکنی‌های دو سال اخیر خود نشان داده است که به طور مرتب پا به پای فولاد مبارکه و هم‌راستا با استراتژی‌های تعریف شده برای شرکت‌های زیرمجموعه پیش می‌رود. 

طیب‌نیا با اشاره اهمیت اجرای طرح‌های توسعه‌ای در راهبرد فولاد مبارکه، عنوان کرد: مهم‌ترین راهبرد گروه مبارکه، توسعه‌های کمی و کیفی و متوازن است. فولاد هرمزگان ظرفیت‌های بسیار خوبی در توسعه بخش فولادسازی دارد و امید گروه فولاد مبارکه در توسعه‌های کمی به فولاد هرمزگان است تا بتواند اتفاقات بزرگی را در این حوزه رقم بزند؛ به طوری که هم زیرساخت‌ها ایجاد شوند و هم این شرکت زنجیره تولید خود را با اجرای پروژه‌های تعریف شده به صورت کمی و متوازن تکمیل کند.مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه مطرح کرد: این توازن باید شامل توسعه فولادسازی، پایین‌دست و نورد، بالادست و معدن و حتی حمل‌و‌نقل و انرژی شامل آب، برق و گاز باشد. در این رابطه در گروه فولاد مبارکه، سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است و فولاد هرمزگان نیز باید به تناسب سهم خود از توسعه به حوزه‌های اشاره شده وارد شود.