پروتکل نحوه برگزاری جلسات

پروتکل نحوه برگزاری جلسات

۱-    ضد عفونی نمودن دست قبل از ورود به جلسات الزامی است. ۲-    استفاده از ماسک در جلسات الزامی است. ۳-    لازم است برگزاری جلسات به طریقی برنامه ریزی شود که تعداد آن به حداقل برسد. ۴-    رعایت فاصله اجتماعی در جلسات الزامی است. ۵-    بهتر است  جلسات با حضور حداقلی...
پروتکل نحوه برگزاری جلسات

پروتکل کنترل ورود و خروج به شرکت و حضور در محل کار

۱-    ضد عفونی نمودن دست قبل از ورود به جلسات الزامی است. ۲-    استفاده از ماسک در جلسات الزامی است. ۳-    لازم است برگزاری جلسات به طریقی برنامه ریزی شود که تعداد آن به حداقل برسد. ۴-    رعایت فاصله اجتماعی در جلسات الزامی است. ۵-    بهتر است  جلسات با حضور حداقلی...
افتتاح باشگاه بدنسازی در مجتمع صنعتی و معدنی سراب

افتتاح باشگاه بدنسازی در مجتمع صنعتی و معدنی سراب

باشگاه بدنسازی مجتمع صنعتی و معدنی کیمیا معادن سپاهان، واقع در شهرستان بیجار از توابع استان کردستان با حضور مدیرعامل هلدینگ کیمیا و تنی چند از مدیران ارشد این گروه، افتتاح و به بهره برداری رسید به گزارش واحد رسانه روابط عمومی و تبلیغات هُلدینگ کیمیا، این باشگاه...