تحلیل اقتصادی صنعت معدن مس ایران

تحلیل اقتصادی صنعت معدن مس ایران استخراج سنگ مس و صنایع وابسته نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. تولید سنگ مس در ایران 75 درصد از کل تولید خاورمیانه را تشکیل می دهد. کلیه فعالیت های مربوط به مس، یعنی اکتشاف، تولید، پالایش و غیره متعلق به شرکت های دولتی و مدیریت آن است....

تحلیل بازار آلومینیوم اکسید ( آلومینا) در ایران : از سال 2007 تا 2021

تحلیل بازار آلومینیوم اکسید ( آلومینا)  در ایران : از سال 2007 تا 2021 اندازه بازار آلومینیوم اکسید در ایران   نرخ بازار آلومینیوم اکسید ایران نسبت به سال قبل از آن در سال 2021 روند کاهشی را دنبال کرد. با این حال، در دوره مورد بررسی، نرخ مصرف آلومینیوم اکسید افت خفیفی...

تحلیل بازار نیکل در ایران در سال 2022

تحلیل بازار نیکل در ایران در سال 2022 اندازه بازار سنگ نیکل در ایران در سال 2021 بازار سنگ نیکل ایران روند کاهشی داشت و 5.4- درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. به طور کلی، میزان  مصرف, الگو و روند نسبتاً ثابتی را ثبت کرد. بررسی ها حاکی از آن است که از سال 2014 تا 2021،...

نفت خام و گاز طبیعی

نفت خام و گاز طبیعی   صنعت نفت خام و گاز طبیعی شامل فعالیت های بالادستی اکتشاف نفت و گاز، توسعه میدان و تولید است. این صنعتی است که برای بیش از یک قرن در ایالات متحده وجود داشته است. ایالات متحده جایی بود که اولین چاه نفت تجاری در سال 1859 حفر شد. و از آن زمان، این...

تجزیه و تحلیل چالش های فعلی و پیش بینی آینده بازار فلزات جهانی

تجزیه و تحلیل چالش های فعلی و پیش بینی آینده بازار فلزات جهانی   بازار جهانی فلزات بازار جهانی فلزات با تعداد زیادی بازیگر, بسیار رقابتی است. پنج تولید کننده برتر بیش از نیمی از تولیدات فلزات جهان را تشکیل می دهند. بازیگران اصلی این بازار عبارتند از: چین، ژاپن، ایالات...

ژئوتوریسم سایت های معدنی در ایران: فرصتی برای توسعه پایدار روستایی

گردشگری ویژگی های بسیاری دارد که آن را به عنوان عاملی برای توسعه روستایی بسیار مفید می کند. گردشگری می تواند به ایجاد شغل، رفع فقر، کمک به برابری جنسیتی، حفاظت و همچنین حمایت از طبیعت و فرهنگ کمک کند. نقش و پتانسیل در سهم گردشگری در استراتژی های توسعه ملی و توسعه...